Säätiöiden post doc -pooli

Post doc -poolens höstansökningsomgång 15.8-15.9.2018

Resultaten av poolens våransökningsomgång 29.3.2018

Stiftelsernas post doc -pool


Stiftelsernas post doc -pool är en stipendiereserv som grundats av medlemsstiftelser av Delegationen för stiftelser och fonder. Den är avsedd för doktorer vill arbeta utomlands.

Poolen syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst ett läsår.

Ansökan till Stiftelsernas post doc-pool ordnas två gånger om året. Vårens ansökningsperiod arrangeras i december-januari och höstens ansökningsperiod i augusti-september.

Stiftelsernas post doc -pool fortsätter med en ny treårsperiod 2019–2021. Poolen utgörs av tretton stiftelser, som beviljar stipendier på 3,2 euro årligen.

Säätiöiden post doc -pooli, PL 131, 00171 Helsinki, info(at)postdocpooli.fi